Vi är en liten, nystartad ideell förening och har ännu inte resurser att organisera särskilt mycket aktiviteter. Vi välkomnar engagerade medlemmar med egna idéer som vill hjälpa oss att utvidga verksamheten. Våra medlemmar har en stor åldersmässig och geografisk spridning. Vi har digitala medlemsmöten varje månad samt sociala träffar online och än så länge i Stockholmsområdet. I övrigt ägnar vi oss främst åt opinionsbildning kring homo- och bisexuellas rättigheter. Vi har skrivit ett remissvar till lagförslaget S2021/07285, ett svar om religionsfrihet till FN:s "oberoende SOGI-expert" och ett antal debattrepliker. Se även "LHB granskar".