LHB-förbundet är en förening för lesbiska, homosexuella och bisexuella. Vi startade för att vi ser ett behov av att organisera oss specifikt kring frågor som rör sexuell läggning. Dels vill vi värna den gängse definitionen av homosexualitet som exklusivt samkönad attraktion. Dels vill vi värna rätten att organisera oss separat utan att behöva samorganiseras under ett ständigt växande hbtqia-paraply. Vi samarbetar gärna med andra grupper i specifika frågor, men motsätter oss den rutinmässiga hopklumpningen av sexuell läggning med könsidentitet m.m., då detta inte tillvaratar gruppernas olika intressen.

RFSL har ju bytt namn från "riksförbundet för sexuellt likaberättigande" till "riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter". Vi ser oss som det nya riksförbundet för samkönat attraherades sexuella likaberättigande. Även föreningar som Lesbisk Makt, som ser ut att vara specifikt för lesbiska, släpper in vem som helst oavsett kön och sexuell läggning. Vi i LHB-förbundet välkomnar lesbiska som vill organisera sig lesbisk- eller kvinnoseparatistiskt. Vi välkomnar även bögar som vill särorganisera sig kring sina specifika intressen inom vår förening.

Vi är inspirerade av LGB Alliance och LHB-Liitto men har ingen officiell anknytning till dem.

Om du vill veta mer om föreningen eller är journalist eller liknande som vill komma i kontakt med oss kan du höra av dig till info snabel-a lhbsverige punkt se.

Följ oss på twitter.